Termeni si Condiții

POLITICA GDPR

Prezenta POLITICA GDPR este conceputa exclusiv pentru acest site/operator fiind protejata de drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Drepturile de autor pentru Politica GDPR apartin exclusiv RADIKAL CONSULT – Consultanta si implementare GDPR . Orice copiere/reproducere sau utilizare neautorizata, atrage dupa sine sanctiunile prevazute de lege.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 123 CREDIT Actualizata la data de 25.05.2023

OPERATORUL

123CREDIT este operator de date cu caracter personal in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date de identificare ale Operatorului:

123 CREDIT OPPORTUNITY SOLUTIONS S.R.L.
Adresa: București, Sector 5, Bld. Regina Elisabeta, Nr. 28, Corp A si Corp B, Et. 2, Biroul A21 si Biroul B21
Telefon : +40 724 650 829
Email: office [at]123credit.ro
Web : https://123credit.ro

NE PASA DE DATELE TALE SI SUNTEM CONFORMI CU GDPR

Ce inseamna GDPR? Initialele General Data Protection Regulation (679/2016).

Datele tale personale sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale si in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit in cuprinsul acestui document GDPR.

123CREDIT a implementat si respecta GDPR, prelucrand in mod confidential, organizat, securizat si responsabil datele cu caracter personal colectate pe site.

123CREDIT intelege importanta prelucrarii datelor intr-un mod adecvat, astfel ca la datele personale ale persoanelor vizate, au acces doar persoanele autorizate, potrivit politicilor si fluxurilor de lucru reglementate intern.

In vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator, avem implementate masuri tehnice si organizatorice adecvate, avand capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea datelor cu caracter personal si de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica in legatura cu datele prelucrate pe site.

In vederea protejarii datelor personale, toate dispozitivele de stocare a datelor sunt securizate corespunzator, pentru unele operatiuni se foloseste criptarea datelor, avand implementat un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

Orice solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, o poti transmite pe adresa de e-mail: office [at]123credit.ro. Noi iti raspundem negresit.

CE TERMENI VEI INTALNI IN CONTINUARE

Date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoană fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate , cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Operator – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

Persoana vizata – este persoana a carei date personale sunt prelucrate;

Destinatar – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii.

CUNOASTE-TI DREPTURILE. NOI TI LE RESPECTAM

DREPTUL LA INFORMARE – ai dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal;

DREPTUL DE ACCES LA DATE – ai dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

DREPTUL LA RECTIFICARE – ai dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

DREPTUL LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) – ai dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – ai dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – ai dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ai dreptul de a te adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a te adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

DREPTUL LA OPOZITIE – ai dreptul de a te opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – ai dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL ITI PRELUCRAM?
DOAR CELE NECESARE. NIMIC MAI MULT

Utilizarea platformei, incarcarea datelor personale solicitate si/sau a documentelor, reprezinta solicitarea serviciilor furnizate de 123CREDIT si are valoare contractuala, parti fiind furnizorul si beneficiarul serviciului, adica tu.

Utilizarea functiilor Platformei determina generarea unui cont de membru. Accesul la contul de membru se face intr-un mod securizat, prin dubla verificare a identitatii utilizatorului, respectiv prin introducerea parolei de acces, configurata intr-o maniera personalizata de catre membru si a unui cod generat automat de sistem si comunicat membrului ori de cate ori incearca accesarea contului, prin adresa de e-mail pe care a introdus-o pentru a utiliza functiile Platformei. Pentru mai multe detalii consultati Termenii si Conditiile utilizarii platformei.

Prin accesarea platformei si generarea unui cont de client (numit membru) sunt colectate o serie de date cu caracter personal. Pentru autentificare se prelucreaza adresa de e-mail pe care o veti folosi in acest scop.

Concomitent obtinerii calitatii de membru, platforma va solicita completarea unui profil. 123CREDIT prelucreaza datele tale personale necesare crearii profilului de membru in temeiurile, scopurile si o durata limitata, astfel cum sunt descrise in continuare.

In vederea aplicarii pe platforma, prelucram toate datele cu caracter personal necesare generarii unui profil pe baza informatiilor furnizate de tine.

In vederea obtinerii unui credit, aplicatia genereaza optiuni de creditare, pe baza profilului creat in functie datele furnizate de tine, precum dar fara a se limita la acestea: nume, prenume, telefon, e-mail, data nasterii, date privind asigurarea sociala sau pensia, domiciliul, studii, cetatenia, date privind locul de munca sau somajul, varsta, CNP, date prelucrate de Biroul de Credit sau CRB, datele fiscale, ocupatia/functia, salariul, sexul, date privind starea civila, date privind coplatitorii/girantii/fidejusorii, date privind membri familiei, perioada de creditare, moneda creditului, precum si orice alte date solicitatate de banca si/sau aplicatie, acolo unde este cazul.

Pentru aplicarea la una dintre bancile selectate, este necesara incarcarea in platforma (upload) a documentelor necesare creditarii. Acestea sunt prelucrate pe platforma si transmise spre analiza catre banca.

Totodata, institutiile de creditare, vor pune la dispozitia noastra seturi de informatii, precum cele cu privire la creditele dvs. In acest sens, sunt prelucrate toate datele cu caracter personal inscrise pe documentele incarcate in platforma 123credit.ro si cele furnizate de banci si oricare alta institutie de creditare.

Prin contactarea telefonica prelucram vocea pe intreaga durata a convorbirii. 123CREDIT inregistreaza si stocheaza vocea pentru o perioada limitata. Temeiurile, scopurile si durata prelucrarii sunt descrise in sectiunile aferente acestora.

Datele personale furnizate in scopul inregistrarii unei reclamatii/sesizari vor fi prelucrate integral in vederea solutionarii acesteia.

123CREDIT prelucreaza date cu caracter presonal in scop de marketing, precum adresa de e-mail, telefonul, numele si prenumele, in masura in care exista consimtamant valabil exprimat.

123CREDIT nu retine date ale cardului sau alte date similare in legatura cu banca.

La accesarea site-ului www.123credit.ro sunt prelucrate Cookies. Pentru detalii, poti consulta Politica de Cookies. 123CREDIT respecta drepturile persoanelor vizate in privinta acceptarii Cookies, prin solicitarea consimtamantului si respectarea dreptului de opozitie, acolo unde utilizam Cookies specifice. In unele situatii se prelucreaza si IP-ul tau. Astfel cum reiese din politica Google, adresa de IP este prelucrata pentru o perioada scurta de timp de timp si este geocodata (transformata) in zone in care utilizatorul are acces.

In situatia utilizarii tehnologiilor unor terte parti, nu avem acces la adresa ta de IP. Asocierea datelor agregate nu se poate face din interiorul unor platforme terte, cu datele colectate in mod direct prin intermediul serverului propriu.

IN CE SCOP ITI PRELUCRAM ACESTE DATE

Toate datele sunt prelucrate in scopurile declarate initial si pentru care ai fost informat. Nu prelucram ulterior date cu caracter personal in scopuri incompatibile cu scopul initial. Platforma a fost creata in scopul de a facilita accesul persoanelor la serviciile de creditare complete, ingloband si serviciile conexe acestora in mod complet, respectiv pentru a facilita accesarea unui credit, contractarea si evaluarea unei proprietati, incheierea unei asigurari necesare pentru creditare, perfectarea documentelor la notarul public, interogarea/consultarea Biroului de Credit, ANAF, precum si oricare alte servicii conexe necesare sau utile pentru a facilita creditarea si a ne indeplini obiectivele asumate de noi si agreate de dvs. prin contract (Termenii si Conditiile agreate avand valoare juridica de contract).

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul utilizarii platformei in siguranta, a crearii profilului de membru, in scopul punerii la dispozitie catre dvs. a Situatiei Inscrierii in Biroul de Credit ulterior obtinerii acesteia prin intermediul contului dvs. din platforma 123Credit, precum si in scopul punerii la dispozitie a altor date la care veti avea acces din contul dvs., in scopuri contractuale, respectiv pentru asigurarea serviciilor noastre, prin partenerii nostri (terti destinatari si/sau imputerniciti), dupa cum urmeaza, dar fara a se limita la acestia, banci, IFN-uri, brokeri de credite si de asigurari si/sau companii de asigurari si institutii financiar-bancare, dezvoltatori imobiliari si agenti imobiliari, evaluatori imobiliari, notari publici, Biroul de Credit, ANAF, in scop de contactare si/sau asistenta, in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale 123CREDIT, in scopul informarii si asigurarii de asistenta membrilor platformei/clientilor, in scopul transmiterii informatiilor necesare bancilor pentru contactarea pentru acordarea de credite /lead, in scopul crearii de statistici anonime si in scop de marketing. Toate prelucrarile bazate pe consimtamant vor avea atasat consimtamantul liber exprimat. Transmiterea de date catre tertii destinatari si sau imputerniciti, are ca scop punerea la dispozitie a serviciilor complexe asigurate de platforma, urmarind sustinerea procesului de creditare cu toate activitatile sale conexe.

In masura in care vei face o sesizare/reclamatie, toate datele furnizate le vom prelucra in scopul solutionarii reclamatiei/sesizarii.

Cookies sunt prelucrate in scopul asigurarii serviciilor noastre si a mentinerii securitatii si functionalitatii site-ului, in scop statistic si de profilare, precum si in scop de marketing., astfel cum acestea sunt descrise pe larg in Politica de Cookies.

Prelucram in scop de marketing, numele, prenumele, numarul de telefon si adresa de e-mail, in conditiile existentei consimtamantului tau exprimat in conditiile legii.

Prelucram vocea atunci cand suntem apelati sau te apelem, in scopul asigurarii informarii si asistentei, in scopul furnizarii serviciilor noastre si in scop probator.

123CREDIT nu prelucreaza nicio categorie de date cu caracter personal in alte scopuri incompatibile cu scopurile stabilite initial si nu prelucreaza date cu caracter personal o perioada mai lunga de timp decat cea stabilita pentru prelucrarea acelei categorii de date cu caracter personal.

IN CE TEMEI ITI PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Temeiurile prelucrarii sunt: contractul pentru categoria de date necesare contractarii cu 123CREDIT prin aceptarea termenilor si conditiilor si utilizarea platformei, interesul legitim pentru prelucrarea Cookies si pentru celelalte categorii de date in anumite situatii, obligatia legala in situatia controalelor derulate de autoritati, declararea, documentarea si solutionarea unor incidente de securitate, avizari si/sau autorizari, punerea la dispozitie catre terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat in mod direct sau colateral operatorul sau initiate de acesta, ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate sau terte persoane. Pentru comunicarile cu caracter comercial precum si datele personale din Situatia Inscrierii la Biroul de Credit temeiul prelucrarii este consimtamantul.

Exista situatii in care prelucrarea de date cu caracter personal implica si categorii speciale de date, situatie ce genereaza obtinerea consimtamantului pentru aceste prelucrari. Trebuie sa stii, ca fara consimtamantul tau serviciul nu poate fi oferit, aceste date fiind in stransa legatura cu serviciile prestate de 123CREDIT si institutiile financiar-bancare, precum si ca urmare a reglmentarii stricte a activitatii financiar-bancare prin legi nationale si directive europene.

CUM ITI PRELUCRAM DATELE

Datele tale sunt prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, stocare/arhivare si structurare, consultare, utilizare, extragere, modificare/rectificare, blocare/restrictionare stergere sau distrugere la cererea persoanei vizate acolo unde exista aceasta obligatie legala pentru operator sau dupa implinirea perioadei pentru care au fost prelucrate, acolo unde este cazul.

Prelucrarea prin dezvaluire si diseminare se face catre terti destinatari si/sau imputerniciti ai operatorului 123Credit cu care acesta are incheiate contracte/parteneriate (banci, Biroul de Credit, IFN-uri, alte institutii de creditare, brokeri de credite si de asigurari si/sau companii de asigurari si dezvoltatori imobiliari si agenti imobiliari, evaluatori imobiliari, notari publici – fara a se limita la acestia – ), pentru finalizarea procesului de creditare, precum si in masura in care societatea se afla in situatii precum controale ale autoritatiilor, declararea, documentarea si solutionarea unor incidente de securitate, avizari si/sau autorizari, punerea la dispozitie catre terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat in mod direct sau colateral operatorul sau initiate de acesta, ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate sau terte persoane, caz in care vor fi puse la dispozitie doar persoanelor autorizate in acest sens si in acord cu prevederile GDPR, vizand in acest caz obligatia legala si/sau protejarea interesului legitim al 123CREDIT.

Prelucrarea vocii in scopul comunicarii, informarii, acordarii de asistenta in utilizarea platformei sau a produselor noastre si in scop probator avand ca temei al prelucrarii relatia contractuala dintre parti si comunicarea, se face pe perioada convorbirii si ulterior, convorbirile fiind inregistrate.

Datele colectate prin interogarea Biroului de Credit sunt necesare facilitarii acordarii creditului. Datele colectare vor fi analize in scopul: evaluarii capacitatii de rambursare, determinarii gradului de indatorare, identificării si cuantificarii riscului de credit, cresterii calitatii creditelor, stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring) si in scopul consultantei financiar-bancare prin colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, arhivare, adaptare, extragere, consultare, utilizare, dezvaluire prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie catre dvs. sau in orice alt mod, alaturare/aliniere ori combinare, blocare/restrictionare, stergere sau distrugere.

Adresa de e-mail si/sau numarul de telefon, sunt prelucrate in scopul comunicarii tine, prestarea serviciilor si transmiterii de noutati, promotii, oferte, prin campanii si newslettere, prin sms-uri informative, avand ca temei legal consimtamantul tau. Aceste date pot fi prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, arhivare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvaluire prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturare/aliniere ori combinare, blocare/restrictionare, stergere sau distrugere.

DURATA PRELUCRARII

Datele necesare crearii contului/obtinerii calitatii de membru sunt prelucrate pana la data stergerii contului la cererea ta sau prin decizia 123CREDIT de stergere a contului ca urmare a incalcarii Termenilor si Conditiilor de utilizare a platformei. In situatia in care exista un interes legitim temeinic justificat, perioada de retentie/prelucrare a acestei categorii de date, poate fi prelungita in functie de situatie.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi telefonic cu scopul comunicarii unor sugestii si/sau reclamatii/opinii si altele asemenea sunt prelucrate pentru o perioada de 3.5 ani, cu exceptia situatiei in care aceste date vor fi necesare in interes legitim sau ca obligatie legala.

Datele cu caracter personal incarcate in platforma sau colectate de noi in numele dvs. in vederea obtinerii unui credit sunt prelucrate de catre 123CREDIT pentru o perioada de 3.5 ani, cu exceptia situatiei in care aceste date vor fi necesare in interes legitim sau ca obligatie legala.

Datele personale prelucrate prin Call Center (telefonic) sunt prelucrate pentru o perioada de 3.5 ani., cu exceptia situatiei in care aceste date vor fi necesare in interes legitim sau ca obligatie legala.

Datele cu caracter personal furnizate in scop de marketing, sunt prelucrate pana la data retragerii consimtamantului.

Datele cu caracter personal prelucrate in scopul acordarii asistentei, sunt prelucrate pentru o perioada de 30 de zile.

Cookies sunt prelucrate potrivit termenelor de retentie descrise in Politica de Cookies.

Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii obligatia legala, vor fi prelucrate cu o perioada egala cu perioada in care subzista obligatia legala de prelucrare.

Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii interesul legitim, sunt prelucrate pe o perioada egala cu durata existentei interesului legitim.

Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii consimtamantul, sunt prelucrate pana la data retragerii consimtamantului.

Pentru orice categorie de date al carui temei de prelucrare devine la un moment dat interesul legitim, perioada de retentie poate fi prelungita prin decizia operatorului pe perioada in care subzista un interes legitim. Interesul legitim ar putea exista de exemplu, in cazul in care ramai clientul nostru iar datele tale sunt folosite in vederea facilitarii procesului de acces la platforma, in situatii generatoare de prejudicii pentru 123CREDIT utilizand datele in scop probator sau alte situatii justificate.

 

PARTAJAM CU CINEVA DATELE?

Nu dorim sa partajam de principiu datele cu terte parti, sunt insa situatii in care este necesar sa facem acest lucru pentru a asigura activitatea continua a 123CREDIT.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre imputerniciti pe categorii de date, in urmatoarele departamente/servicii:   IT – securitate, marketing, serviciul GDPR, tehnic si dezvoltare aplicatie, hosting (Germania), servciul OCR, call center, juridic, societatile de brokeraj, in conditii de securitate si confidentialitate, cu acordarea de garantii adecvate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre terti destinatari – parteneri ai Operatorului – dezvoltatori imobiliari, agentii imobiliare, brokeri de asigurari, companii de asigurari, evaluatori imobiliari, notari publici, Biroul de Credit, ANAF, precum si orice alti parteneri cu care vom contracta in viitor in vederea asigurarii serviciilor complete si complexe la care ne-am angajat, enumerarea  nefiind exhaustiva. Pentru detalii, puteti studia si Termenii si Conditiile ce trebuie agreate pentru furnizarea serviciilor nostre, acestea avand valoare juridica de contract.

In situatia comunicarii de Newsletter, tert destinatar este providerul de Newsletter.

Acolo unde este cazul, pot fi terti destinatari diferiti furnizori de servicii de analiza a traficului pe site, furnizori de servicii de marketing si publicitate pe diferite site-uri sau prin aplicatii si/sau institutiile publice, politia, ANAF, diferite institutii cu rol in prevenirea fraudei sau spalarii banilor, precum si orice alte institutii sau autoritati cu atributii de reglementare de control sau jurisdictionale sau cu rol de sustinere a activitatii noastre.

In relatia cu operatorul, pot aparea ca terti destinatari retelele de socializare, prin posibilitatea integrarii butoanelor de redirectionare catre acestea. Din momentul accesarii, acesti terti devin operatori de date, acestia prelucrand date in nume personal.

Operatori asociati in relatia cu 123CREDIT, sunt bancile, IFN-urile si orice alte institutii de creditare sau cu rol in acordarea creditelor care pot asigura serviciiile de creditare si pentru care este necesar sa transitem datele dvs. in vederea furnizarii serviciilor, precum si Google in anumite circumstante ale utilizarii cookies.

Datele cu caracter personal nu sunt partajate cu nicio terta parte in afara celor declarate.

 

PLATFORMA NU SE ADRESEAZA MINORILOR. SI TOTUSI…

123CREDIT nu prelucreaza pe site date cu caracter personal ale minorilor; site-ul nu se adreseaza persoanelor sub 18 ani. In masura in care ai cunostinta ca date ale copilului tau au fost furnizate pe site, ne poti contacta si vom solutiona cererea ta potrivit legii.

ASIGURAM SECURITATEA PRELUCRARILOR IN SITE

123CREDIT asigura pe site un nivel adecvat de securitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

123CREDIT a elaborat planuri de securitate, in vederea prevenirii pierderii, dezvaluirii, modificarii, copierii, distrugerii accidentale sau nelegale a datelor sau a pierderii lor, precum si in vederea limitarii accesului neautorizat la date cu caracter personal, prelucrate pe site/platforma.

123CREDIT are pe site implementat un sistem de securitate adecvat si prin setarea nivelului de securitate al parolei de acces in cont, la unul ridicat.

AR PUTEA INTERVENI O INCALCARE A SECURITATII DATELOR?

Operatorul, Operatorii Asociati si Operatorii Imputerniciti in relatia cu operatorul sunt responsabili pentru anuntarea, evaluarea si documentarea oricaror incidente de securitate si pentru asigurarea masurilor pentru impiedicarea oricaror incalcari de natura sa conduca la un incident de securitate astfel cum este prevazut la art. 4 pargf. 12 din Regulamentul nr. 679/2016 (UE).

AI DORI INFORMATII SUPLIMENTARE DESPRE PRELUCRAREA DATELOR?

Orice cereri in legatura cu prelucrarile de date cu caracter personal adresate 123CREDIT, vor fi facute pe adresa de e-mail dedicata dpo[at]123credit.ro. Iti raspundem in conditiile legii.

Datele tale sunt in siguranta la noi.

iNEX Finance găsește creditul potrivit la banca potrivită pentru tine.

Pitești
Strada Egalității, Nr. 33.

Contactează-ne

© 2024 · Toate drepturile rezervate. Website realizat de Prem Norbert